O Fundacji

Fundacja na Rzecz Hematologii została powołana w styczniu 2001 roku przez chorych oraz ich rodziny, lekarzy i pielęgniarki, ludzi nauki i biznesu zaangażowanych w poprawę warunków opieki medycznej nad chorymi na białaczki, chłoniaki oraz inne poważne schorzenia szpiku kostnego i węzłów chłonnych z Torunia i okolic.

Staraniem Fundacji, dzięki szlachetnej postawie i hojności wielu firm, instytucji i osób prywatnych przeprowadzono generalny remont pomieszczeń powołanego w kwietniu 2001 roku w Toruniu Oddziału Hematologii, zakupiono wyposażenie sal chorych i gabinetów oraz niezbędną dla samodzielnego funkcjonowania oddziału aparaturę medyczną.

Fundacja organizuje coroczną akcję „SZPIK CITY: Toruńska Kropla Życia„, która ma na celu wzbogacanie banku potencjalnych dawców szpiku kostnego, turnusy rehabilitacyjne dla pacjentów oraz regularnie wspiera szpital w finansowaniu bieżącej działalności Oddziału Hematologii.

W ramach akcji „SZPIK CITY: Toruńska Kropla Życia” corocznie włączamy do polskiego rejestru ALF-MDR [PL-3] od 100 do 200 nowych potencjalnych dawców szpiku (w ostatnich trzech latach od 360 do rekordowych 445!)

W skromnym wnętrzu oddziału Fundacja otworzyła artystyczną „Galerię Sponsorów„. Zaproszeni do współpracy artyści ofiarowując Fundacji swoje dzieła, eksponowane wcześnie w galerii stają się szczególnymi sponsorami wspomagającymi leczenie pacjentów toruńskiej hematologii. Fundacja w podziękowaniu i symbolicznym rewanżu przekazuje te dzieła kolejnym sponsorom, którzy bezpośrednio wspierają działalność Oddziału Hematologii.

Od 2007 roku Fundacja wręcza nagrodę „Anioła Hematologii” osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju hematologii w Toruniu i w Polsce.

Historia

Pierwsze założycielskie spotkanie odbyło się w styczniu 2001 roku, a wpisu do rejestru dokonał Sąd Rejonowy w Toruniu 09.03.2001 roku.

Założyciele i fundatorzy:
Małgorzata Całbecka
Piotr Całbecki
Małgorzata Jackowiak
Jerzy Łapkiewicz
Stanisław Murawski
Stefan Nogajewski († 2002)
Grażyna Rumińska
Alina Skibińska
Andrzej Tretyn