Zarząd i Rada Fundacji

Członkowie Zarządu Fundacji

Prezes: dr n. med. Małgorzata Całbecka lekarz, kierownik Banku Krwiotwórczych Komórek Macierzystych
przy Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu, wcześniej ordynator Oddziału Hematologii w tej samej placówce
Wiceprezes: Andrzej
Tretyn
profesor na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Skarbnik: Aleksandra
Kostyra
lekarz, asystent Oddziału Hematologii
w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika
Sekretarz: Grażyna
Rumińska
pielęgniarka oddziałowa Oddziału Hematologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim
im. M. Kopernika w Toruniu
Członek
Zarządu:
Piotr
Całbecki
marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego

Członkowie Rady Fundacji

  • Maria Górska
  • Andrzej Kowalewski
  • Jerzy Łapkiewicz
  • Stanisław Murawski
  • Marcin Ostajewski
  • Maria Przybylska
  • Dorota Sobkowiak
  • Bolesław Tymolewski
  • Elżbieta Wyrowińska