Sprawozdanie za rok 2003

Realizacja celów statutowych

  • Zorganizowano w okresie od 17.05.2003r do 23.05.2003r. turnus rehabilitacyjny dla pacjentów Oddziału Hematologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, którzy zakończyli chemioterapię. W turnusie uczestniczyło 19 pacjentów, opiekę nad nimi sprawował lekarz, 2 pielęgniarki i psycholog – wszyscy w ramach wolontariatu. Turnus odbył się w Sromowcach Niżnych w Pieninach.
  • Przeprowadzenie corocznej zbiórki funduszy na badania potencjalnych dawców szpiku w okresie świat Bożego Narodzenia. Zebrano 10 tys zł, które przekazano do laboratorium Medigen na badania HLA 230 młodych Toruńczyków, głównie studentów UMK Akcja „Darem serca ozdabiamy święta”. Wszyscy ofiarodawcy otrzymywali w prezencie artystyczne bombki wcześniej malowane przez dzieci i młodzież w toruńskich pracowniach plastycznych. Jak w latach poprzednich akcje te były połączone z kampanią informacyjną na temat Polskiego Rejestru Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego.
  • Zorganizowanie stałej opieki psychologa nad pacjentami Oddziału Hematologii. Fundacja regularnie co miesiąc przekazywała darowiznę Szpitalowi Miejskiemu w Toruniu w wysokości 200,00 zł refundując tym samym wynagrodzenie dla psychologa .
  • Zorganizowanie 6 wystaw artystycznych w Galerii Sponsorów na Oddziale Hematologii (Anna Bochenek, Maria Krupska, Anita Grabowska, Teresa Panasiuk, Ireneusz Kopacz i Natasza Piskorska). W wernisażowych spotkaniach z artystami uczestniczyli pacjenci Oddziału Hematologii. Z każdej wystawy artyści ofiarowali Fundacji jedno z dzieł prezentowanych na wystawie. Wszystkie dzieła w geście podziękowania zostały przekazane sponsorom wspierających leczenie pacjentów Oddziału Hematologii.

Poprzedni rok | Kolejny rok

Spis sprawozdań