Sprawozdanie za rok 2006

Realizacja celów statutowych

  • Przeprowadzenie we współpracy ze studentami UMK kampanii informacyjnej na temat Polskiego Rejestru Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego oraz zorganizowanie w dniu 05 kwietnia 2006 roku na uniwersytecie badań HLA ochotnikom – potencjalnym dawcom szpiku. Badanie przeprowadzono u 120 młodych Toruńczyków, głównie studentów UMK. Fundacja przekazała 8.000,00 zł dla laboratorium Medigen z Warszawy, które badania te wykonał.
  • Przeprowadzenie w grudniu 2006 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Chorych na Białaczkę zbiórki funduszy na badania potencjalnych dawców szpiku w roku następnym. Zbiórka odbyła się w PDT przy Rynku Staromiejskim w Toruniu przed świętami Bożego Narodzenia oraz podczas Świątecznego Koncertu Charytatywnego, w którym wystąpił Bogusław Mec. Wszyscy ofiarodawcy otrzymali w prezencie artystyczne bombki wcześniej malowane przez dzieci i młodzież z toruńskich pracowniach plastycznych oraz przez artystów profesjonalnych. Podczas koncertu odbyła się również aukcja 2 olejnych obrazów Jerzego Banakiewicza podarowanych wcześniej Fundacji. Połączone akcje badań potencjalnych dawców szpiku i zbiórki funduszy na ten cel przeprowadzano pod nazwą „Toruńska Kropla Życia”.
  • Zorganizowanie corocznego turnusu rehabilitacyjnego dla pacjentów Oddziału Hematologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, którzy zakończyli chemioterapię. W turnusie uczestniczyło 18 pacjentów, opiekę nad nimi sprawował lekarz, 2 pielęgniarki i psycholog – wszyscy w ramach wolontariatu. Turnus odbył się w okresie 14-20.06.2006 w Sromowcach Niżnych w Pieninach.
  • Zorganizowanie 6 wystaw artystycznych w Galerii Sponsorów na Oddziale Hematologii. Były to wystawy: grafiki Elżbiety John i Macieja Józefowicza, gobeliny i patchworki Renaty Żenkiewicz, prace grupy Talent z MDK w Toruniu, wystawa poświęcona Samuelowi Sommeringowi, fotografia poplenerowa Aleksandry Kostyry, malarstwo Krzysztofa Pituły. W wernisażowych spotkaniach z artystami uczestniczyli pacjenci Oddziału Hematologii. Z każdej wystawy artyści ofiarowali Fundacji jedno z dzieł prezentowanych na wystawie. Wszystkie dzieła w geście podziękowania zostały przekazane sponsorom wspierających leczenie pacjentów Oddziału Hematologii, lub zostały zdeponowane w siedzibie Fundacji i w przyszłości zostaną wystawione w aukcji charytatywnej.
  • Wyposażenie Pracowni Cytometrii w Laboratorium Specjalistycznego Szpitala Miejskiego oraz nowego pomieszczenia Poradni Hematologicznej.

Sprawozdania Fundacji w wersji PDF

Poprzedni rok | Kolejny rok

Spis sprawozdań