Sprawozdanie za rok 2007

Realizacja celów statutowych

  • Przeprowadzenie we współpracy ze studentami UMK kampanii informacyjnej na temat Polskiego Rejestru Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego oraz zorganizowanie w dniu 21 marca 2007 roku na uniwersytecie badań HLA ochotnikom – potencjalnym dawcom szpiku. Badanie przeprowadzono u 110 młodych Toruńczyków, głównie studentów UMK. Fundacja przekazała 8.618,00 zł. dla laboratorium Medigen z Warszawy, które wykonało te badania.
  • Przeprowadzenie w grudniu 2007 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Chorych na Białaczkę zbiórki funduszy na badania potencjalnych dawców szpiku w roku następnym. Zbiórka odbyła się przed Świętami Bożego Narodzenia w Dworze Artura podczas Świątecznego Koncertu Charytatywnego, w którym wystąpił Tomasz Kamiński. Wszyscy ofiarodawcy otrzymali w prezencie artystyczne bombki wcześniej malowane przez dzieci i młodzież z toruńskich pracowni plastycznych oraz przez artystów profesjonalnych. Podczas koncertu odbyła się również aukcja kilkunastu bombek oraz jednego witraża autorstwa Władysława Koziołła. Połączone akcje badań potencjalnych dawców szpiku i zbiórki funduszy na ten cel przeprowadzano pod nazwą „Toruńska Kropla Życia”.
  • Zorganizowanie corocznego turnusu rehabilitacyjnego dla pacjentów Oddziału Hematologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, którzy zakończyli chemioterapię. W turnusie uczestniczyło 17 pacjentów, opiekę nad nimi sprawował lekarz, 2 pielęgniarki i psycholog – wszyscy w ramach wolontariatu. Turnus odbył się w okresie 15-22.09.2007 w Sromowcach Niżnych w Pieninach.
  • Zorganizowanie czterech wystaw artystycznych w Galerii Sponsorów na Oddziale Hematologii. Były to wystawy: kurpiowskich twórców ludowych, Marka Hoffmanna, Elli Hyciek oraz jubileuszowa wystawa zbiorowa z okazji 6 lat działalności Galerii. W wernisażowych spotkaniach z artystami uczestniczyli pacjenci Oddziału Hematologii. Z każdej wystawy artyści ofiarowali Fundacji jedno z dzieł prezentowanych na wystawie. Wszystkie dzieła w geście podziękowania zostały przekazane sponsorom wspierającym leczenie pacjentów Oddziału Hematologii, lub zostały zdeponowane w siedzibie Fundacji i w przyszłości zostaną wystawione w aukcji charytatywnej.

Sprawozdania Fundacji w wersji PDF

Poprzedni rok | Kolejny rok

Spis sprawozdań