Sprawozdanie za rok 2008

Realizacja celów statutowych

  • Przeprowadzenie we współpracy z absolwentami i studentami UMK kampanii informacyjnej na temat Polskiego Rejestru Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego oraz zorganizowanie w dniu 17 marca 2008 roku na Uniwersytecie badań HLA ochotnikom – potencjalnym dawcom szpiku. Badanie przeprowadzono u 130 osób, głównie studentów UMK. Fundacja przekazała 11 322,00 zł. dla laboratorium Medigen z Warszawy, które wykonało te badania.
  • Przeprowadzenie w grudniu 2008 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Chorych na Białaczkę zbiórki funduszy na badania potencjalnych dawców szpiku w roku następnym. Zbiórka odbyła się przed Świętami Bożego Narodzenia w Dworze Artusa podczas Świątecznego Koncertu Charytatywnego, w którym wystąpili artyści z Norwegii. Wszyscy ofiarodawcy otrzymali w prezencie artystyczne bombki wcześniej malowane przez dzieci i młodzież z toruńskich pracowni plastycznych oraz przez artystów profesjonalnych. Podczas koncertu odbyła się również aukcja kilkunastu bombek. Połączone akcje badań potencjalnych dawców szpiku i zbiórki funduszy na ten cel przeprowadzano pod nazwą „Szpik City – Toruńska Kropla Życia”.
  • W czasie koncertu charytatywnego uhonorowano wieloletnich sponsorów fundacji Państwa Mariolę i A. Kazimierza Plewa za pomoc przy organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla pacjentów toruńskiej hematologii wręczając statuetkę „Anioł Hematologii”
  • Zorganizowanie trzech wystaw artystycznych w Galerii Sponsorów na Oddziale Hematologii. Były to następujące wystawy: grafiki Joanny Strzeleckiej, malarstwo Małgorzaty Mazur i Anny Burakowskiej. W wernisażowych spotkaniach z artystami uczestniczyli pacjenci Oddziału Hematologii. Z każdej wystawy artyści ofiarowali Fundacji jedno z dzieł prezentowanych na wystawie. Wszystkie dzieła w geście podziękowania zostały przekazane sponsorom wspierającym leczenie pacjentów Oddziału Hematologii, lub zostały zdeponowane w siedzibie Fundacji i w przyszłości zostaną wystawione w aukcji charytatywnej.

Sprawozdania w wersji PDF

Poprzedni rok | Kolejny rok

Spis sprawozdań