Sprawozdanie za rok 2009

Realizacja celów statutowych

  • Przeprowadzenie we współpracy ze  absolwentami i studentami UMK kolejnej kampanii informacyjnej na temat Polskiego Rejestru Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego oraz zorganizowanie w dniach 7 i  14 marca 2009 roku na Uniwersytecie badań HLA ochotnikom – potencjalnym dawcó szpiku. Badanie przeprowadzono u 426 osób, głównie studentów UMK. Fundacja przekazała 16,200 zł dla laboratorium Medigen z Warszawy, które wykonało te badania.
  • Przeprowadzenie w grudniu 2008 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Chorych na Białaczkę zbiórki funduszy na badania potencjalnych dawców szpiku w roku następnym. Zbiórka odbyła się przed Świętami Bożego Narodzenia w Dworze Artusa podczas Świątecznego Koncertu Charytatywnego, w którym wystąpił artysta Mariusz Lubomski. Wszyscy ofiarodawcy otrzymali w prezencie artystyczne bombki wcześniej malowane przez dzieci i młodzież z toruńskich pracowni plastycznych oraz przez artystów profesjonalnych. Podczas koncertu odbyła się również aukcja kilkunastu bombek. Połączone akcje badań potencjalnych dawców szpiku i zbiórki funduszy na ten cel przeprowadzano pod nazwą „Szpik City – Toruńska Kropla Życia”.
  • W czasie koncertu charytatywnego wręczono coroczną nagrodę „Anioł Hematologii”. Nagrodą tą w roku 2009, w uznaniu za szczególne zasługi w dziedzinie badań genetycznych w hematologii w Polsce, uhonorowana została Pani Profesor Olga Haus, Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
  • Zorganizowanie trzech wystaw artystycznych w Galerii Sponsorów na Oddziale Hematologii. Były to następujące wystawy: fotografie Andrzeja Kamińskiego oraz wystawa prac ze zbiorów Ośrodka i Galerii Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. W wernisażowych spotkaniach z artystami uczestniczyli pacjenci Oddziału Hematologii. Z każdej wystawy artyści ofiarowali Fundacji jedno z dzieł prezentowanych na wystawie. Wszystkie dzieła w geście podziękowania zostały przekazane sponsorom wspierającym leczenie pacjentów Oddziału Hematologii, lub zostały zdeponowane w siedzibie Fundacji i w przyszłości zostaną wystawione w aukcji charytatywnej.
  • Zorganizowanie corocznego turnusu rehabilitacyjnego dla pacjentów Oddziału Hematologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, którzy zakończyli hemioterapię. W turnusie uczestniczyło 18 osób. Turnus odbył się w okresie 16-23 maja 2009 w Sromowcach Niżnych w Pieninach.
  • Zebrane w 2009 roku fundusze Fundacja zdeponowała na rachunku bankowym z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Sprawozdania w wersji PDF

Poprzedni rok | Kolejny rok

Spis sprawozdań