Tagi

Tak jak i w latach poprzednich, w dziale Sprawozdania publikować będziemy realizację celów statutowych w danym roku. Jednak z racji przeniesienia strony poniżej przypominamy tegoroczne osiągnięcia.

Rekrutacja potencjalnych dawców szpiku

  • Tegoroczna edycja toruńska, przeprowadzona 19 kwietnia w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (i połączona ze zbiórką krwi w ramach „Wampiriady”), zakończyła się ogromnym sukcesem…Pobiliśmy rekord sprzed dwóch lat i zrekrutowaliśmy 445 nowych potencjalnych dawców szpiku (poprzedni rekord wynosił 426 osób).
  • Dzień przed akcją w Toruniu, wraz ze Stowarzyszeniem Chorych na Białaczkę, rekrutowaliśmy dawców w Inowrocławiu, gdzie właczyliśmy do rejestru 109 nowych ochotników.
  • 4 i 5 czerwca we współpracy z NZOZ Medigen z Warszawy zorganizowaliśmy akcję rekrutacji potencjalnych dawców szpiku w ramach turnieju siatkarskiego „Plaża Gotyku”. Do rejestru dołączyły kolejne 154 osoby.

Działalność na rzecz pacjentów Oddziału Hematologii

  • W czerwcu zorganizowaliśmy dla chorych po zakończeniu chemioterapii kolejny turnus rehabilitacyjny w Pieninach
  • Wspomogliśmy Oddział Hematologii dofinansowując zakup leków na kwotę 154 701 tys. zł (dane na 22. listopada).

Wernisaże w Galerii Sponsorów

  • styczeń – malarstwo Franciszka Michałka
  • kwiecień – wystawa młodych twórców z Pracowni Plastycznej MDK w Toruniu
  • sierpień – wystawa fotografii Andrzeja Reschke