Tagi

, , , ,

koncert-charytatywny-zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na jutrzejszy Koncert Charytatywny, który organizujemy już po raz dziesiąty na rzecz chorych z toruńskiego Oddziału Hematologii.

Koncertem tym wspieramy finansowo turnusy rehabilitacyjne, które organizujemy dla pacjentów z toruńskiego Oddziału Hematologii.

Uczestnikami tych turnusów są chorzy, którzy ukończyli najbardziej wyczerpujący i traumatyczny etap leczenia polegający na intensywnej chemioterapii, często zakończonej przeszczepieniem szpiku. Dzięki niezwykłej życzliwości i hojności Pana Kazimierza Plewy turnusy te odbywają się w Jego pięknej willi „Trzy Korony” w Pieninach. Tam pod opieką lekarza, pielęgniarki oraz psychologa wypoczywają i nabierają sił do dalszej walki z chorobą.

Podczas koncertu wręczona zostanie coroczna nagroda „ANIOŁ  HEMATOLOGII”. Z największą satysfakcją informujemy, że laureatem tegorocznej edycji Nagrody został

P i o t r   S u c h a r s k i

Prezes Zarządu NEUCA  SA

w uznaniu i podziękowaniu za wspieranie projektu tworzenia w Toruniu Banku Krwiotwórczych Komórek Macierzystych

Nagrodę „ANIOŁ HEMATOLOGII” przyznajemy od 2007 roku naprzemiennie w dziedzinie nauki i działalności charytatywnej. Dotychczasowymi laureatami nagrody są: Profesor Andrzej Hellmann w uznaniu za zasługi w rozwoju hematologii w Polsce, zwłaszcza w dziedzinie przewlekłych chorób mieloproliferacyjnych; Profesor Olga Haus za zasługi w dziedzinie badań genetycznych; Dr Mirosław Majewski za rozwinięcie i upowszechnienie w Polsce badań molekularnych w hematologii, Dr Grażyna Poniatowska za upowszechnienie nowoczesnych metod badawczych w diagnostyce histologicznej szpiku oraz Profesor Tadeusz Robak za zasługi w rozwoju badań nad przewlekłą białaczką limfocytową i wkład w postęp leczenia tej choroby w Polsce.

Natomiast w dziedzinie działalności charytatywnej nagrodę otrzymali Państwo Mariola i A. Kazimierz Plewa oraz Pan Jarosław Józefowicz – Prezes Toruńskich Zakładów Opatrunkowych SA za sponsorowanie turnusów rehabilitacyjnych w Pieninach dla chorych z toruńskiego Oddziału Hematologii; José Carreras w uznaniu za Jego zaangażowanie w różnoraką działalność na rzecz chorych na białaczkę na świecie oraz Grażyna Rumińska, za szczególne zasługi przy powoływaniu i rozwoju Oddziału Hematologii w Toruniu.

Koncert uświetni swym występem Toruńska Orkiestra Symfoniczna

zaproszenie-TOS

W przerwie koncertu odbędzie się licytacja dzieł wybitnych toruńskich artystów, profesorów Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

Z dziełami można będzie zapoznać się przed Salą Wielką już przed koncertem. Dodatkowo przed i po koncercie odbędzie się kiermasz prac plastycznych młodych twórców z całego świata ze zbiorów Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Zainteresowanych licytacją dzieł zachęcamy do pobrania katalogu prac (plik PDF, rozmiar 12,7 MB)