Drodzy Wspierający, Przyjaciele Fundacji!

Rok 2018 był dla nas okresem zmian organizacyjnych i przygotowań do podjęcia dalekosiężnych wyzwań. Nieco zajęci zmianami przez pewien czas milczeliśmy, jednak teraz mamy okazję te sprawy nadrobić.

Coś, co się nie zmienia

Zaczynając od końca, gwoli uspokojenia tych, którzy wiedzą jak wiele staraliśmy się robić dla pacjentów Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. W tej kwestii nic się nie zmienia. Planujemy dalej wspierać opiekę nad pacjentami Oddziału i zacieśniać więzi z jego kadrą w celu wymiany doświadczeń dla najlepszej opieki nad pacjentami.

Zmiany organizacyjne

Po pierwsze, poszerzyliśmy nazwę Fundacji, aby odzwierciedlała dodatkowe zadania, jakie sobie wyznaczyliśmy (o czym szerzej za chwilę). Nasza obecna nazwa to Fundacja na Rzecz Hematologii i Medycyny Regeneracyjnej.

Po drugie, dla uruchomienia nowych pokładów energii do dalszego działania, na długim spotkaniu wspólnie zdecydowaliśmy o zmianach personalnych. Chcący udać się na zasłużoną emeryturę członkowie Rady zdecydowali się ustąpić miejsca młodszym kolegom, obecny Zarząd przeszedł do grona Rady Fundacji by dalej sprawować funkcje kontrolne. Następnie Rada wskazała dwie osoby, którym chce powierzyć zadanie rozwoju Fundacji. Ukonstytuował się nowy zarząd w składzie:

Prezes Zarządu: Marcin Ostajewski – wieloletni członek Rady, organizator akcji SZPIK CITY, dzięki której przez lata rekrutowaliśmy kandydatów na dawców szpiku z Torunia i okolic. Odpowiedzialny także za naszą obecność w sieci.

Wiceprezes Zarządu: dr.n.med Tomasz Wandtke – członek zespołu Banku Krwiotwórczych Komórek Macierzystych przy Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu

Mamy nadzieję że razem uda się Panom sprostać nowym zadaniom.

Nowe cele Fundacji

Wiedząc, jak ważne dla chorych z Oddziału Hematologii było uruchomienie Banku Komórek i realizacja autoprzeszczepów na miejscu w Toruniu (do tej pory ponad dwudziestu), w najbliższych latach chcemy pójść dalej. Wiemy, że będzie to droga trudna, ale mając wśród członków Rady dr Małgorzatę Całbecką wierzymy, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Planujemy rozszerzenie działalności Banku, utworzonego dzięki Waszemu wsparciu oraz hojności Fundacji „Neuca dla zdrowia”, o preparatykę tzw. mezenchymalnych komórek macierzystych na potrzeby medycyny regeneracyjnej (na początek głównie ortopedii). Sprawa jest o tyle złożona, że chcemy doprowadzić do wdrożenia terapii komórkami macierzystymi do praktyki klinicznej i refundacji. O złożoności procedur oraz problemach z dostępem do procedur o udowodnionym naukowo działaniu na pewno napiszemy w oddzielnym wpisie.

Obecny stan prac

W ostatnich miesiącach udało nam się stworzyć plany pomieszczeń do pracy w tzw. systemie otwartym, co wiąże się m.in. z zespołem śluz i sterylnymi warunkami pracy wewnątrz. Plany te obejmują właściwie utworzenie w obecnych murach szczelnie zamkniętej metalowej „puszki” z oddzielnym systemem wentylacji i filtracji powietrza. Sama adaptacja pomieszczeń i wyposażenie w sprzęt do realizacji procedur medycznych i badań naukowych to koszt ok. 3 mln złotych. Wierzymy jednak że uda nam się zdobyć finansowanie (jesteśmy w trakcie rozmów z kilkoma podmiotami i instytucjami) lub zebrać potrzebne środki dzięki sile internetu.

Więcej informacji niebawem, przypominamy że nasze dane do przekazania 1% podatku, poza nazwą, nie uległy zmianie:

Fundacja na rzecz Hematologii i Medycyny Regeneracyjnej, KRS 0000002803

Zarząd i Rada Fundacji